Kuu: september 2021

  • Loomade õigused ja kliima soojenemine

    See jutt ilmus kõigepealt 3. septembri Sirbis. Vt siit. Euroopa Liit on võtnud eesmärgiks saavutada 2050. aastaks kliimaneutraalsus. See plaan on saavutamatu, kui loomatööstus senisel kujul jätkab. Kuigi esmapilgul ei pruugi loomaõiguslus kliima soojenemisega haakuda, on need omavahel vägagi tihedalt seotud. Juba 2006. aastal avaldas ÜRO Toidu- ja Põllumajandusorganisatsioon (Food and Agriculture Organization of the…

Website Powered by WordPress.com.