Koalitsioonilepe annab loomakaitsele mitu võimalust

Täna avalikustas uus võimuliit koalitsioonileppe, millest võib leida mitu rida, mis võiksid sobida lobitööd tegevatele loomakaitseorganisatsioonidele.

Muidugi pole koalitsioonileppes midagi revolutsioonilist ja otseselt loomade õigustele viitavat, aga ehk annavad nii mõnedki sotsiaalset õiglust suurendavad sätted lootust, et tulevikus on võimalik ka teisi liike arvesse võtta.

Ja muidugi tuleb loomalobistidel meeles pidada, et koalitsioonilepe on väga üldine kokkulepete kogum, dokumendil ei ole erilist legitiimsust, riigikogu seda ei kinnita ka. Võimalik, et valitsusprogrammi, mis peaks koalitsioonileppest tulenema, läheb kirja ka mõni konkreetsem loomi puudutav eesmärk.

Lootust annab, et üks ühise valitsuse eesmärkidest on rohereformide läbiviimine, mida plaanitakse teha avaliku-, era- ja kolmanda sektori koostöös. Koalitsioonileppes on ka kirjas, et Eesti majandusmudel peaks minema kliimaneutraalseks ja kestlikuks; koostöös teadlastega võetakse vastu kliimaseadus. Arvan et teadusele toetudes peaks seejuures veganelulaadi mõju kliimale mingisugusel kujul ka seaduses kirjas olema – infokogumine, koolitused, võimalused, ettevõtjate toetamised jne. Seda enam, et leppes on toidujulgeoleku teema all kirjas see, et suurendatakse taimse toidu osakaalu ja taimetoidu kättesaadavust avalikku sektorit teenindavatest toitlustusasutustes parandatakse.

Eraldi kiituse ja esiletõstmise on ära teeninud koalitsioonileppe punkt, mis ütleb; “Ajakohastame lemmikloomade pidamisega seotud seadusandlust ja lemmikloomade registreerimisega seonduvat.”. Selle taga on kindlasti nii mõnegi loomakaitseorganisatsiooni aastatepikkune töö, mis annab võimaluse ehk loomakaitseseadusandlus ümber kirjutada ja Põllumajandus- ja Toiduameti see osa, mis loomakaitsega tegeleb (või ei tegele) kuidagi ümber kujundada. Tegelikult peaks muidugi eraldi loomakaitseamet olemas olema, sest loomade kuulumine toidu alla muutub järjest kahtlasemaks.

Igaljuhul tasub loomade lobistidele jõudu soovida ja soovitada neil kaks uut ministeeriuminime ära õppida, kuhu neil tee ju ammu selge on. Need on Kliima- ja elukeskkonnaministeerium (endine KKM) ja Regionaalministeerium (endine MeM).

Website Powered by WordPress.com.